Aksjen

Analytikere

Oversikten under viser meglerhus/analytikere som følger selskapet regelmessig, inkludert kontaktinformasjon. 

Analytikere:

ABG Sundal Collier

Petter Nystrøm, +47 22 01 61 35: E-mail: petter.nystrom@abgsc.no

Sparebanken1 Markets

Øyvind Mossige, +47 24 13 37 02. E-mail: oyvind.mossige@sb1markets.no

Peter Hermanrud, +47 24 13 36 22. E-mail: peter.hermanrud@sb1markets.no

Christopher Robin Vinter, +47 24 13 37 46. E-mail: christopher.vinter@sb1markets

Pareto Securities

Gard Aarvik, +47 24 13 21 72. E-mail: gard.aarvik@paretosec.com

 

+47 24 13 21 72, gard.aarvik@paretosec.com