Børs- og pressemeldinger

Børsmeldinger

Denne linken viser all meldepliktig handel angående Fjordkraft ASA i løpet av de siste 12 måneder.

1. noteringsdag var 21. mars 2018.