Eierstyring og selskapsledelse

Generalforsamling

Valgkomiteens leder er Lisbet K. Nærø.
Adm. direktør i Fana Sparebank. Tlf.+ 47 952 65 960