Eierstyring og selskapsledelse

Generalforsamling

Valgkomiteens leder er Lisbet K. Nærø, adm. direktør i Fana Sparebank. Tlf.+ 47 952 65 960
Medlemmer: Jannicke Hilland, konsernsjef BKK AS. Tlf. + 47 951 76 731
Knut Barland, konsernsjef Skagerak Energi AS. Tlf. + 47 911 13 048