Eierstyring og selskapsledelse

Generalforsamling

  • Valgkomiteens leder er Lisbet K. Nærø, adm. direktør i Fana Sparebank, tlf.+ 47 952 65 960. 
  • Medlemmer: Jannicke Hilland, konsernsjef BKK AS. Tlf. + 47 951 76 731, Knut Barland, konsernsjef Skagerak Energi AS. Tlf. + 47 911 13 048