Eierstyring og selskapsledelse

Ledelsen

Rolf Barmen

Konsernsjef Fjordkraft Holding ASA og administrerende direktør Fjordkraft AS (CEO)
01. februar 2013

Rolf Barmen, født i 1964, tiltrådte februar 2013 som administrerende direktør i Fjordkraft og styreleder i Trondheim Kraft. Barmen har lang erfaring som administrerende direktør innenfor telekommunikasjonsbransjen. Først var han i Telering AS fra september 1999 til november 2008, deretter i Chess Communication fra oktober 2008 til april 2011, og så i NextGenTel fra april 2011 til februar 2013. Barmen har også erfaring som regiondirektør i Telenor Telehus, driftssjef ved IKEA Bergen og styreleder i Sportsklubben BRANN.

Rolf Barmen er utdannet siviløkonom, med spesialisering i organisasjon og økonomisk styring, fra Norges Handelshøyskole (NHH).

Last ned høyoppløselig bilde av Rolf Barmen

Birte Strander

Konserndirektør økonomi og finans (CFO)
01. september 2009

Birte Strander, født i 1976, startet i Fjordkraft i mai 2002 som controller. Etter fem år byttet hun stilling til senior forretningsutvikler som hun hadde frem til mai 2008. Strander var leder for avdeling innovasjon og prosjekt i perioden juni 2008–august 2009. Derfra tiltrådte hun som direktør for økonomi, finans og IT i september 2009. Strander skiftet tittel til økonomi- og finansdirektør i juni 2013. Strander har to års erfaring som konsulent i PwC, i perioden 2000–2002, hvor hun blant annet ble utplassert hos Fjordkraft. I dag er hun styremedlem i BKK Pensjonskasse.

Birte Strander er utdannet siviløkonom, med spesialisering i strategi, organisasjon og ledelse, fra Norges Handelshøyskole (NHH).

Last ned høyoppløselig bilde av Birte Strander

Arnstein Flaskerud

Konserndirektør strategi, innovasjon og rammebetingelser
01. april 2013

Arnstein Flaskerud, født i 1963, har over 30 års erfaring fra kraftbransjen. Han startet i Fjordkraft som direktør bedriftsmarked i april 2001. I juni 2010 skiftet han stilling til strategisk forretningsutvikler, før han i april 2013 ble utnevnt til strategidirektør. Flaskerud har tidligere jobbet som markedssjef i BKK Kraftsalg AS i perioden 1997–2001, og i Bergen Lysverker i perioden 1992–1996. I tillegg har han jobbet som ingeniør i Samkjøringen av Kraftverkene i Norge, i årene 1986–1992. Arnstein Flaskerud representerer Norge i Eurelectric, som er strømbransjens EU-organisasjon. I 2013 fikk han bransjeprisen «Influencer of the Year» for arbeidet med gjennomfakturering og «Supplier Centric Model».

Arnstein Flaskerud er utdannet ingeniør elkraftteknikk fra Høgskolen i Bergen (nå: Høgskulen på Vestlandet) og har en Executive Master of Management fra Handelshøyskolen BI, med spesialisering i innovasjon.

Last ned høyoppløselig bilde av Arnstein Flaskerud

Jeanne Katralen Tjomsland

Konserndirektør for HR, kommunikasjon og sikkerhet
01. februar 2010

Jeanne Katralen Tjomsland, født i 1965, har over 25 år med erfaring innenfor kommunikasjon. Tjomsland startet i Fjordkraft som informasjonssjef i januar 2002. Hun ble HR- og kommunikasjonsdirektør i februar 2010. Stillingen ble endret til direktør for HR, kommunikasjon og sikkerhet i februar 2015. Tjomsland jobbet tidligere som senior PR-rådgiver og nestleder i Consilio Kommunikasjon AS fra 1997–2001. Hun har også erfaring som informasjonsleder i BKK i 1997, informasjonsleder i Bergen Lysverker i perioden 1991–1997, og som informasjons- og markedsføringsansvarlig i IULA World Congress fra 1990 til 1991.

Jeanne Katralen Tjomsland er utdannet siviløkonom, med spesialisering i internasjonalisering, fra Universitetet i Agder (UiA). I tillegg har hun en Executive Master of Management fra Handelshøyskolen BI, med spesialisering i endringsledelse, PR-ledelse og strategisk kommunikasjon.

Last ned høyoppløselig bilde av Jeanne Katralen Tjomsland

Torkel Rolfseng

Konserndirektør kraftallianse i Fjordkraft og administrerende direktør i TrøndelagKraft (datterselskap av Fjordkraft)
01. januar 2010

Torkel Rolfseng, født i 1971, har nærmere 20 års erfaring fra kraftbransjen. Rolfseng startet i Fjordkraft som leder produkt og service i januar 2010. Han tiltrådte som administrerende direktør i Trondheim Kraft i oktober 2011, og har hatt flere direktørstillinger i Fjordkraft siden da. Rolfseng har erfaring som forretnings- og produktutvikler, markedssjef og key account manager i Trondheim Energi Kraftsalg AS. I tillegg har han jobbet som energirådgiver i Entro Energi AS.

Torkel Rolfseng er utdannet sivilingeniør, med spesialisering i elkraft, fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Last ned høyoppløselig bilde av Torkel Rolfseng

Ingeborg Cecilie Torvund Morken

Konserndirektør kunde (CCO)
01. januar 2012

Ingeborg Cecilie T. Morken, født i 1978, startet i Fjordkraft i september 2004 som key account manager. Hun har hatt flere lederstillinger i Fjordkraft, blant annet leder forretningsutvikling i perioden 2010–2012. Hun tiltrådte som direktør forretningsutvikling og -leveranse i januar 2012, og ble så utnevnt til direktør kundetjenester i november 2014. Ett år senere tiltrådte hun som direktør for salg, marked og produktledelse. Hun har også erfaring som service manager fra Radisson SAS Hotel Norge. Morken ble kåret til «Årets Unge Leder i Norge 2015», i regi av Assessit. 

Ingeborg Cecilie Torvund Morken er utdannet siviløkonom, med spesialisering i finans, fra Norges Handelshøyskole (NHH).

Last ned høyoppløselig bilde av Ingeborg Cecilie T. Morken

Solfrid Kongshaug Aase

Konserndirektør for prosjekt og prioritering
01. november 2015

Solfrid Kongshaug Aase, født i 1969, har over 20 års erfaring fra kraftbransjen. Aase startet sin karriere som markedsrådgiver bedrift i BKK Kraftsalg i august 1996, og gikk over til samme stilling i Fjordkraft i april 2001. Hun har hatt flere lederstillinger i både Fjordkraft og BKK innenfor forretningsutvikling, salg og porteføljetjenester. Aase har blant annet vært forvaltningssjef  i perioden 2001 til 2016, markedssjef storkunde fra 2006 til 2008, og ble utnevnt til direktør kundetjenester i 2015, før hun tiltrådte som prosjekt- og prioriteringsdirektør i 2017.

Solfrid Kongshaug Aase har hovedfag i samfunnsøkonomi (cand.polit.) fra Universitetet i Bergen (UiB).

Last ned høyoppløselig bilde av Solfrid Kongshaug Aase

Alf-Kåre Hjartnes

Konserndirektør teknologi og produksjon (COO)
01. juni 2012

Alf-Kåre Hjartnes, født i 1974, har nærmere 20 års erfaring fra kraftbransjen. Han startet som IT-konsulent i BKK Kraftsalg i august 1999. Hjartnes startet i Fjordkraft i april 2001 som seniorrådgiver IT, før han gikk over til stillingen seniorrådgiver forretningsutvikling i januar 2007, og så seniorrådgiver innovasjon og prosjekt i januar 2008. Hjartnes tiltrådte som IT-sjef i mai 2010, og ble utnevnt som IT-direktør i juni 2012.

Alf-Kåre Hjartnes er utdannet cand.mag. (informasjons- og datateknologi, økonomi og administrasjon), fra Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT).

Last ned høyoppløselig bilde av Alf-Kåre Hjartnes