Eierstyring og selskapsledelse

Ledelsen

Rolf Barmen

Konsernsjef Fjordkraft Holding ASA og administrerende direktør Fjordkraft AS (CEO)
01. februar 2013

Rolf Barmen, født i 1964, tiltrådte februar 2013 som administrerende direktør i Fjordkraft og styreleder i Trondheim Kraft. Barmen har lang erfaring som administrerende direktør innenfor telekommunikasjonsbransjen. Først var han i Telering AS fra september 1999 til november 2008, deretter i Chess Communication fra oktober 2008 til april 2011, og så i NextGenTel fra april 2011 til februar 2013. Barmen har også erfaring som regiondirektør i Telenor Telehus, driftssjef ved IKEA Bergen og styreleder i Sportsklubben BRANN.

Rolf Barmen er utdannet siviløkonom, med spesialisering i organisasjon og økonomisk styring, fra Norges Handelshøyskole (NHH).

Last ned høyoppløselig bilde av Rolf Barmen

Birte Strander

Konserndirektør økonomi og finans (CFO)
01. september 2009

Birte Strander, født i 1976, startet i Fjordkraft i mai 2002 som controller. Etter fem år byttet hun stilling til senior forretningsutvikler som hun hadde frem til mai 2008. Strander var leder for avdeling innovasjon og prosjekt i perioden juni 2008–august 2009. Derfra tiltrådte hun som direktør for økonomi, finans og IT i september 2009. Strander skiftet tittel til økonomi- og finansdirektør i juni 2013. Strander har to års erfaring som konsulent i PwC, i perioden 2000–2002, hvor hun blant annet ble utplassert hos Fjordkraft. I dag er hun styremedlem i BKK Pensjonskasse.

Birte Strander er utdannet siviløkonom, med spesialisering i strategi, organisasjon og ledelse, fra Norges Handelshøyskole (NHH).

Last ned høyoppløselig bilde av Birte Strander

Arnstein Flaskerud

Konserndirektør strategi, innovasjon og rammebetingelser
01. april 2013

Arnstein Flaskerud, født i 1963, har over 30 års erfaring fra kraftbransjen. Han startet i Fjordkraft som direktør bedriftsmarked i april 2001. I juni 2010 skiftet han stilling til strategisk forretningsutvikler, før han i april 2013 ble utnevnt til strategidirektør. Flaskerud har tidligere jobbet som markedssjef i BKK Kraftsalg AS i perioden 1997–2001, og i Bergen Lysverker i perioden 1992–1996. I tillegg har han jobbet som ingeniør i Samkjøringen av Kraftverkene i Norge, i årene 1986–1992. Arnstein Flaskerud representerer Norge i Eurelectric, som er strømbransjens EU-organisasjon. I 2013 fikk han bransjeprisen «Influencer of the Year» for arbeidet med gjennomfakturering og «Supplier Centric Model».

Arnstein Flaskerud er utdannet ingeniør elkraftteknikk fra Høgskolen i Bergen (nå: Høgskulen på Vestlandet) og har en Executive Master of Management fra Handelshøyskolen BI, med spesialisering i innovasjon.

Last ned høyoppløselig bilde av Arnstein Flaskerud

Jeanne Katralen Tjomsland

Konserndirektør for Group Marketing, Kommunikasjon & HR
01. februar 2010

Jeanne Katralen Tjomsland, født i 1965, har over 25 år med erfaring innenfor kommunikasjon. Tjomsland startet i Fjordkraft som informasjonssjef i januar 2002. Hun ble HR- og kommunikasjonsdirektør i februar 2010. Stillingen ble endret til direktør for HR, kommunikasjon og sikkerhet i februar 2015. Siden mars 2019 har hun vært direktør for Group Marketing, Kommunikasjon & HR. Tjomsland jobbet tidligere som senior PR-rådgiver og nestleder i Consilio Kommunikasjon AS fra 1997–2001. Hun har også erfaring som informasjonsleder i BKK i 1997, informasjonsleder i Bergen Lysverker i perioden 1991–1997, og som informasjons- og markedsføringsansvarlig i IULA World Congress fra 1990 til 1991.

Jeanne Katralen Tjomsland er utdannet siviløkonom, med spesialisering i internasjonalisering, fra Universitetet i Agder (UiA). I tillegg har hun en Executive Master of Management fra Handelshøyskolen BI, med spesialisering i endringsledelse, PR-ledelse og strategisk kommunikasjon.

Last ned høyoppløselig bilde av Jeanne Katralen Tjomsland

Solfrid Kongshaug Aase

Konserndirektør for Allianse
01. november 2015

Solfrid Kongshaug Aase, født i 1969, har over 20 års erfaring fra kraftbransjen. Aase startet sin karriere som markedsrådgiver bedrift i BKK Kraftsalg i august 1996, og gikk over til samme stilling i Fjordkraft i april 2001. Hun har hatt flere lederstillinger i både Fjordkraft og BKK innenfor forretningsutvikling, salg og porteføljetjenester. Aase har blant annet vært forvaltningssjef  i perioden 2001 til 2016, markedssjef storkunde fra 2006 til 2008, og ble utnevnt til direktør kundetjenester i 2015, før hun tiltrådte som prosjekt- og prioriteringsdirektør i 2017. Siden mars 2019 har Aase vært direktør for Allianse

Solfrid Kongshaug Aase har hovedfag i samfunnsøkonomi (cand.polit.) fra Universitetet i Bergen (UiB).

Last ned høyoppløselig bilde av Solfrid Kongshaug Aase

Alf-Kåre Hjartnes

Konserndirektør Teknologi og digitalisering
01. juni 2012

Alf-Kåre Hjartnes, født i 1974, har nærmere 20 års erfaring fra kraftbransjen. Han startet som IT-konsulent i BKK Kraftsalg i august 1999. Hjartnes startet i Fjordkraft i april 2001 som seniorrådgiver IT, før han gikk over til stillingen seniorrådgiver forretningsutvikling i januar 2007, og så seniorrådgiver innovasjon og prosjekt i januar 2008. Hjartnes tiltrådte som IT-sjef i mai 2010, og ble utnevnt som IT-direktør i juni 2012.

Alf-Kåre Hjartnes er utdannet cand.mag. (informasjons- og datateknologi, økonomi og administrasjon), fra Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT).

Last ned høyoppløselig bilde av Alf-Kåre Hjartnes

Christian Kalvenes

Konserndirektør Privatmarked
01. mars 2019

Christian Kalvenes, født 1977, startet i Fjordkraft i desember 2017 som forretningsutvikler. I februar 2019 tiltrådte han i stillingen som konserndirektør for Fjordkraft Privat. Kalvenes har 13 års erfaring som profesjonell fotballspiller på øverste nivå i Norge, Skottland og England i perioden 2000 – 2012. Kalvenes også 7 års erfaring fra mobilselskapet Chess, der han jobbet som markedskoordinator (2011-2012), prosjektleder (2013-2014) og Salg- og markedsdirektør (2014-2017).

Christian Kalvenes har to års IT-utdanning fra Den polytekniske høgskolen i Bergen (nå: NiTH), to års utdanning i økonomi og administrasjon fra Høgskolen i Sogn og Fjordane og en mastergrad i Business and Management fra Handelshøyskolen BI, med spesialisering i organisasjon og ledelse.

Roger Finnanger

Konserndirektør Bedriftsmarked
01. mars 2019

Roger Finnanger, født i 1981 startet i Fjordkraft i 2011 som Key Account Manager. I 2012 tiltrådte Finnanger stillingen salgssjef SMB. Fra 2014 har han ledet bedriftssatsningen i stillingen Direktør Bedrift. Fra februar 2019 ble det etablert en egen divisjon for bedrift i Fjordkraft og Finnanger tiltrådte stillingen som Konserndirektør Bedrift. Finnanger har bakgrunn fra Coca-Cola Enterprises hvor han jobbet i 10 år i en rekke stillinger innen salg, ledelse og personalutvikling.

 

Roger Finnanger har grunnfag markedsøkonomi fra Handelshøyskolen BI. 

Solfrid Fluge Andersen

Konserndirektør Operations
01. juni 2019

Solfrid Fluge Andersen, født 1976 ble ansatt i Fjordkraft i 2010 som regnskapssjef. I 2014 forlot hun selskapet og gikk hun i stillingen som CFO i Falck Nutec. I 2015 kom hun tilbake til Fjordkraft i rollen som forretningsutvikler. I perioden 2015 til 2019 hadde hun flere ulike lederstillinger innen divisjon kundeleveranse og avdeling krafthandel før hun i juni 2019 ble utnevnt til konserndirektør for divisjon Operations. Solfrid Fluge Andersen har også relevant erfaring fra Bergen Energi (Kinect) som Teamleder for Cost Management fra tiden før hun startet i Fjordkraft.

Solfrid Fluge Andersen er utdannet siviløkonom, med spesialisering i regnskap og finans, fra Norges Handelshøyskole (NHH) og har i tillegg diploma i Hospitality Management fra Sydney, Australia.