Eierstyring og selskapsledelse

Styret

Per Axel Koch

Styreleder
Medlem siden: 21. mars 2018

Per Axel Koch er født i 1961 og bor i Trondheim. Han ble valgt som styreleder i Fjordkraft Holding ASA av generalforsamlingen den 27. februar 2018 med virkning fra og med noteringstidspunktet. Koch er konsernsjef i Polaris Media ASA, et børsnotert selskap han har ledet siden selskapet ble etablert i 2008. Han har over 20 års toppledererfaring fra medieindustrien. Fra 1991 til 2008 har Koch innehatt flere lederstillinger hos Adresseavisen ASA, blant annet som konsernsjef, administrerende direktør og viseadministrerende direktør. Koch har omfattende erfaring innenfor konsulentbransjen fra sin tid som konsulent hos McKinsey & Company (1988–1991) og hos Wilh Wilhelmsen ASA (1987–1988).

Koch har mer enn 20 års erfaring fra ulike styreverv, blant annet som styreleder i Sparebank 1 SMN (2001–2013), styreleder i AtB AS siden 2016, styreleder i Papirkjøp AS siden 2005, styreleder i Midt-Norsk Jazzsenter siden 2014, styremedlem i FINN.no AS siden 2000, styremedlem i Trønder-Avisa AS siden 2010, samt styremedlem i Norsk Jazzforum siden 2015.

Per Axel Koch er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), samt Høyere avdeling (NHH).

Live Haukvik

Styremedlem
Medlem siden: 21. mars 2018

Live Haukvik er født i 1963 og bor i Tønsberg. Haukvik ble valgt som styremedlem i Fjordkraft Holding ASA av generalforsamlingen den 27. februar 2018 med virkning fra og med noteringstidspunktet. Hun har sittet som COO i Komplett Group siden 2014. Haukvik har lang erfaring som administrerende direktør og finansdirektør i et bredt utvalg av børsnoterte og raskt voksende selskaper. Hun har vært CEO i Goodtech ASA fra (2000–2005), finansdirektør i Tandberg Data ASA fra (2006–2007), finansdirektør i Grenland Group ASA (2007–2008) og finansdirektør i Komplett Group fra (2011–2017). Hun har også erfaring som partner i Considium Consulting Group fra 2008 til 2012 og som leder og rådgiver hos flere av KPMGs divisjoner fra 1990 til 1998.

Liv Haukvik er styreleder i Komplett Bank ASA og har vært styremedlem i flere børsnoterte selskaper gjennom de siste 15 årene, inkludert styremedlem i Agasti ASA, Kvaerner ASA, BI Norwegian Business School og Sparebanken 1 SRBank-Buskerud og Borgestad.

Live Haukvik har en mastergrad i finans (liz.rer.pol.) fra Université de Fribourg, Sveits, i tillegg til en Master of Management grad i serviceledelse, kognitiv psykologi og scenariobygging fra Handelshøyskolen BI.  

Steinar Sønsteby

Styremedlem
Medlem siden: 21. mars 2018

Steinar Sønsteby er født i 1962 og bor i Bærum. Sønsteby ble valgt som styremedlem i Fjordkraft Holding ASA av generalforsamlingen den 27. februar 2018 med virkning fra og med noteringstidspunktet. Sønsteby er konsernsjef i Atea ASA. Han er styreformann i IKT Norge – bransjeforeningen for It og Tele selskaper i Norge. Siden 1996 har Sønsteby vært både CEO og COO i flere selskaper som senere er blitt en del av Atea ASA, inkludert Merkantildata (Norge og Sverige). Han har også hatt lederstillinger utenfor Atea konsernet, blant annet som CEO i Skrivervik Data AS og divisjonsleder i NPC Civil AS. Sønsteby har omfattende M&A- og integrasjonserfaring, da han har vært involvert i over 50 oppkjøp.

Sønsteby er styremedlem i ulike selskaper i Atea-konsernet.

Steinar Sønsteby utdannet sivilingeniør, med spesialisering i maskinteknikk, fra Universitetet i Utah (University of Utah). I tillegg har han en Master of Management fra Handelshøyskolen BI, med spesialisering i finans.

Robert Olsen

Styremedlem
Medlem siden: 15. desember 2017

Robert Olsen er født i 1964, og bor i Holmestrand. Han var styreleder Fjordkraft Holding ASA frem til 20. mars 2018 og ble styremedlem fra 21. mars 2018. Han har også vært styreleder i Fjordkraft AS i 2017, og styremedlem i periodene 2001–2003 og 2013–2016. Olsen har vært investeringsdirektør i Skagerak Energi siden 2013. Han har god erfaring innenfor økonomi og finans, og har tidligere vært konserndirektør i Skagerak Energi (2001–2013), økonomidirektør i Vestfold Kraft (1998–2001), økonomisjef i Privat Investor (1996–1998) og økonomisjef i Wilh. Wilhelmsen Terminal AS (1992–1993). Olsen har også holdt en rekke styreverv siden 1998, hvor han har vært styreleder i Skagerak Kraft AS, Skagerak Nett AS, Energi og Miljøkapital AS, Skagerak Energi Pensjonskasse og Skien Fjernvarme AS.

Robert Olsen er utdannet autorisert finansanalytiker (AFA/CEFA) fra Norges Handelshøyskole (NHH). Han har to Master of Business Administration (MBA) fra Handelshøyskolen BI og Norges Handelshøyskole (NHH), i tillegg til å være utdannet diplomøkonom fra Handelshøyskolen BI.

Last ned høyoppløselig bilde av Robert Olsen

Birthe Iren Grotle

Styremedlem
Medlem siden: 15. desember 2017

Birthe Iren Grotle er født i 1965, og bor i Knarrevik. Hun var nestleder i Fjordkraft Holding ASA frem til 20. mars 2018 og ble styremedlem 21. mars 2018. Hun har også vært nestleder i Fjordkraft AS fra 2013 til 2017, og styremedlem i perioden 2011 til 2013. Grotle er seniorrådgiver industrielt eierskap i BKK AS. Hun har mange års ledererfaring i næringslivet, da hun har vært konserndirektør kunde i BKK AS (2010–2016), konserndirektør kunde og administrerende direktør i BKK Marked AS (2007–2010), samt administrerende direktør i Coop Hordaland BA (2005–2006). I tillegg har Birthe god erfaring innenfor retailindustrien, da hun blant annet har jobbet som manager i Deloitte & Touch Management Solutions, administrasjonssjef i NKL Bergen og seniorkonsulent i Deloitte Consulting.  Hun har holdt en rekke styreverv siden 2007, hvor hun blant annet har vært styreleder i BKK Energitjenester, BKK Kundetjenester, BKK Marked, BKK Varme og Bergen Fiber.

Birthe Iren Grotle er utdannet siviløkonom, med spesialisering i økonomisk styring og finans, fra Norges Handelshøyskole (NHH). 

Last ned høyoppløselig bilde av Birthe Iren Grotle

Frank Økland

Styremedlem (ansattvalgt)
Medlem siden: 15. desember 2017

Frank Økland er født i 1969 og bor i Bergen. Han har vært styremedlem i Fjordkraft ASA siden desember 2017. Økland startet i Fjordkraft som senior fagsekretær da selskapet ble etablert i 2001. I dag er han salgssjef i allianse og konsesjonskraft, og har sittet som styremedlem og varamedlem i Fjordkraft AS i flere perioder siden 2003. Økland har 25 års arbeidserfaring fra kraftbransjen. I løpet av de første årene i Fjordkraft jobbet han som rådgiver i risiko og utvikling (2005–2006), før han ble key account manager storkunde (2006–2014). Økland har hatt flere sekretærstillingene i flere bedrifter, inkludert Fjordkraft (2000–2004), BKK Kraftsalg (1996–1999), og Bergen Lysverker (1993–1996). Han har også erfaring fra Heffermehl Inkasso AS, Forsvaret, Bergen Kommune and Nordbye Engros AS.

Frank Økland har grunnfag i administrativ databehandling fra NITH, i tillegg til matematikk og statistikk grunnfag fra Norges Handelshøyskole (NHH).

Last ned høyoppløselig bilde av Frank Økland

Øistein Prestø

Styremedlem (ansattvalgt)
Medlem siden: 15. desember 2017

Øistein Prestø er født i 1954 og bor i Bergen. Prestø har jobbet som senior markedsrådgiver i Fjordkraft siden selskapets oppstart i 2001. Han har sittet som styremedlem i Fjordkraft ASA siden desember 2017 og har vært styremedlem i Fjordkraft AS i perioden 2011 til 2017. Prestø har 45 års arbeidserfaring fra kraftbransjen. Han startet sin karriere i Bergen Lysverker som elektromontør i 1972. I 1992 skiftet han stilling til Enøk-rådgiver før han gikk over til abonnementskontrollør i Bergen Lysverker og BKK. I 1999 startet han i BKK Kraftsalg som markedsrådgiver. Prestø har hatt flere tillitsverv, blant annet syv års erfaring som verneombud i Fjordkraft.

Øistein Prestø er utdannet elektromontør, med spesialisering i sterkstrøm, fra Bergen Yrkesskole og Lærlingskolen. I tillegg har han grunnfag i markedsføring fra Bergen Sprog Skole, med spesialisering i El og IT.

Last ned høyoppløselig bilde av Øistein Prestø

Lindi Bucher Vinsand

Styremedlem (ansattvalgt)
Medlem siden: 15. desember 2017

Lindi Bucher Vinsand er født i 1956 og bor i Horten. Vinsand har jobbet som seniorrådgiver ved kundesenteret i Fjordkraft siden 2017, og har vært med selskapet siden oppstart i 2001. Hun har vært styremedlem i Fjordkraft ASA siden desember 2017 og har sittet som styremedlem i Fjordkraft AS i 2017. Vinsand har 25 års erfaring fra energibransjen. Hun startet sin karriere i Borre Energiverk som markedskonsulent. Hun har også erfaring fra Nøtterøy Everk og Vestfold Kraft Energi AS. I Fjordkraft har hun hatt flere stillinger, inkludert leder backoffice (2001–2005), fagansvarlig for bedrift- og privatmarkedet (2006–2008) og teamleder kundeservice (2009–2012).

Lindi Bucher Vinsand er utdannet ingeniør, med spesialisering i energi og klimateknikk, fra Oslo ingeniørhøgskole. I tillegg har hun kurs i prosjektarbeid fra Høgskolen i Vestfold (HiVe).

Last ned høyoppløselig bilde av Lindi Bucher Vinsand