Eierstyring og selskapsledelse

Utbyttepolitikk

Fjordkrafts mål er å dele ut minimum 80 % av net income adjusted for certain cash and non-cash items. Ved fastsettelsen av nivået for det årlige utbyttet vil styret blant annet ta hensyn til forventet kontantstrøm, investeringsplaner, gjeldsbetingelser i finansielle låneavtaler, finansieringsbehov (inkludert eventuelle fusjoner og oppkjøpsplaner) og tilstrekkelig likviditet. Det kan ikke garanteres at det vil foreslås eller utdeles utbytte i et gitt år. Hvis det foreslås eller utdeles utbytte, kan det ikke garanteres at utbyttebeløpet vil følge utbyttepolitikken beskrevet over.

 

Styret foreslår et utbytte på 2,2 kroner per aksje for 2018. Utbytte for 2018 behandles på generalforsamlingen 14. mai, og vil utbetales syv bankdager etter generalforsamlingen. 

De siste årene har Fjordkraft utdelt utbytte som angitt under.

2015: 156 MNOK

2016: 120 MNOK

2017: 100 MNOK