Eierstyring og selskapsledelse

Utbyttepolitikk

Fjordkrafts mål er å dele ut minimum 80 % av netto overskudd justert for engangs- og ekstraordinære poster. Ved fastsettelsen av nivået for det årlige utbyttet vil styret blant annet ta hensyn til forventet kontantstrøm, investeringsplaner, gjeldsbetingelser i finansielle låneavtaler, finansieringsbehov (inkludert eventuelle fusjoner og oppkjøpsplaner) og tilstrekkelig likviditet. Det kan ikke garanteres at det vil foreslås eller utdeles utbytte i et gitt år. Hvis det foreslås eller utdeles utbytte, kan det ikke garanteres at utbyttebeløpet vil følge utbyttepolitikken beskrevet over.

For året 2017 vedtok generalforsamlingen den 27 februar 2018 et utbytte på 100 millioner kroner, konvertert til 0,96 krone per aksje.

De siste årene har Fjordkraft utdelt utbytte som angitt under.

2013: 43 MNOK

2014: 120 MNOK

2015: 156 MNOK

2016: 120 MNOK