Eierstyring og selskapsledelse

Utbyttepolitikk

Fjordkrafts mål er å dele ut minimum 80 % av net income adjusted for certain cash and non-cash items. Ved fastsettelsen av nivået for det årlige utbyttet vil styret blant annet ta hensyn til forventet kontantstrøm, investeringsplaner, gjeldsbetingelser i finansielle låneavtaler, finansieringsbehov (inkludert eventuelle fusjoner og oppkjøpsplaner) og tilstrekkelig likviditet. Det kan ikke garanteres at det vil foreslås eller utdeles utbytte i et gitt år. Hvis det foreslås eller utdeles utbytte, kan det ikke garanteres at utbyttebeløpet vil følge utbyttepolitikken beskrevet over.

 

De siste årene har Fjordkraft utdelt utbytte som angitt under.

2016: 120 MNOK

2017: 100 MNOK

2018: 230 MNOK