Selskapet

2017 i korte trekk

 • Fjordkraft Netthandel ble lansert. 150 netthandelsbutikker gir Fjordkrafts strømkunder fordeler. Fordi Fjordkraft har svært mange kunder er vi en attraktiv samarbeidspartner for leverandører og merkevarer som ønsker å gi rabatter til våre kunder.

 • Ladestasjoner.no ble kjøpt i mars. Fjordkraft har videreutviklet nettstedet og lansert ny app med oversikt over mer enn 2200 ladestasjoner over hele Norge som samlet har mer enn 10.000 ladepunkter. Appen viser også plassering og spesifikasjoner for ladestasjoner i Norden.

 • Digitalisering. IT er ikke lenger en stabsfunksjon. Omorganiseringen 1 april tilrettelegger for økt digitalisering ved at IT og forretningsvirksomheten ble integrert i divisjon Teknologi og produksjon.

 • Fjordkraft Mobil ble lansert 25. april. Vi hadde allerede en kjent merkevare, et dyktig kundesenter og kompetanse fra strømmarkedet. For Fjordkraft var veien kort fra å være strømleverandør til også å bli mobilleverandør. Fjordkrafts strømkunder får mer for pengene med billige mobilabonnement.

 • Nye tjenester til energiverk. «Fjordkraftfabrikken» fikk sine første eksterne kunder. Prosess- og IT systemet for avregning- og fakturering som er utviklet av Fjordkraft, «Fjordkraftfabrikken», tok inn eksterne kunder. Det er fire lokale nettselskaper og strømleverandører som kjøper sine avregnings- og faktureringstjenester fra Fjordkraft.

 • Økt kjennskap. Over 50 prosent av Norges befolkning nevner Fjordkraft uhjulpet, når de blir bedt om å nevne en strømleverandør. 95 prosent av befolkningen har hørt om Fjordkraft.

 • Gjennomfakturering har Fjordkraft vært en pådriver for. Vi selger strøm over hele Norge og i 114 nettområder. Fjordkraft har inngått avtale med lokale nettselskaper om gjennomfakturering, og de aller fleste av Fjordkrafts kunder får nå betale strøm og nettleie samtidig.

 • Oppmerksomhet fra FN. UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change, ga anerkjennelse til Fjordkrafts Klimanjaro-initativ. Målet er å medvirke til reduserte CO2-utslipp ved å skape en dominoeffekt gjennom å stille klimakrav til selskapets leverandører og skape et marked det klimanøytral blir den nye standarden.

 • Økt markedsandel. 19 prosent av strømkundene oppgir å være kunde hos Fjordkraft. Det er første gang det er målt så høy markedsandel for en strømleverandør i Norge (TNS Kantar 3kv. 2017).

 • Nye storkunder. Konkurransen i anbudsmarkedet er hard. Blant de største offentlige nye kundene i 2017 var NTNU som til sine bygg har et årsforbruk på ca. 100 GWh.  Tine er en kunde med årsforbruk på 364 GWh som fornyet sin avtale i 2017.

 • Utmerkelser merkevare. Googles Globale Partner Summit i New York trakk frem Fjordkraft på scenen, som Best Practice innen digital kundeinnsikt og markedsføring. På Island, under Charge Awards, et forum som kårer de beste energimerkevarene i verden, var Fjordkraft ett av fem selskap i finalen. Konkurrentene var Energia, Enel, EON og EDP. EON vant.

 • Engrosmarked. Strømprisene i 2017 var høyere enn i 2016. Systemprisen på den nordiske kraftbørsen var i 2017 i gjennomsnitt for året 27,43 øre/kWh ekskl. mva., sammenliknet med 24,97 øre/kWh ekskl. mva i 2016.

 • Norsk Kundebarometer viste at strømbransjen hadde negativ utvikling i 2017. Økte strømpriser, noe negative skriverier om nye strømmålere og usikkerhet rundt gjennomfakturering (samlefaktura for strøm og nettleie) kan ha hatt betydning Norsk kundebarometer.

 • Kundetilfredshet. Fjordkraft oppnådde 72,6 poeng i Norsk Kundebarometer 2017, en nedgang på 4,5 poeng fra toppscoren i 2016.  Det tilsier at vi har noe mer tilfredse kunder enn gjennomsnittet i målingen. Skåren må være over 70 for at kundene skal kunne karakteriseres som tilfredse.

 • Engasjerte medarbeidere. To ganger i året måles medarbeidernes identifisering med selskapet og hvordan de opplever ledelse og arbeidssituasjonen. Energiindeksen for fast ansatte er på 25, 5,  noe som er en økning fra forrige måling. Benchmark for god humankapitalindeks er 24.

 • Strømavtalen Solstrøm ble lansert. Fjordkraft kjøper overskuddsproduksjon og oppmuntrer til fornybarproduksjon gjennom å betale ekstra for solstrøm produsert av privatkunder.

 • GDPR. Internrevisjonsprosjekt av status for GDPR-etterlevelse ble gjennomført i 2. halvår. Resultatene benyttes i selskapets forberedelser for GDPR-etterlevelse.

 • Børs. Den 24. november ble det offentliggjort at selskapets eiere vurdere å børsnotere selskapet og at prosessen konkluderes i løpet av 2018.