Selskapet

Administrerende direktør har ordet

2017 har vært et innholdsrikt og godt år for Fjordkraft. Vi har styrket oss på det vi kan best, og vi har etablert oss i nye markeder. Viktigst av alt, vi har gått lenger enn noensinne for å gi kundene våre mer for pengene. Arbeidet har gitt resultater, og vi har tatt nye skritt mot visjonen vår som er at to millioner skal ha Fjordkraft i stikkontakten, hjemme og på jobb. 

For fem år siden startet Fjordkraft reisen mot å bli den mest attraktive strømleverandøren i Norge. Det er en glede å konstatere at 2017 har vært et merkeår på veien.

Gjennom flere år har vi utviklet salgskanalene og kundeservicen vår, og vi har etablert oss som Norges sterkeste merkevare i strømbransjen. Vår oransje logo og figurer er lett gjenkjennelig: hele 95 prosent av Norges befolkning har hørt om Fjordkraft som strømleverandør.

I 2017 har salgsarbeidet virkelig båret frukter. Nå har over 1,2 millioner mennesker Fjordkraft i stikkontakten, og i tredje kvartal ble vi også den første strømleverandøren i Norge som er målt til 19 prosents markedsandel.

Det gir oss energi til å fortsette, og til å gjøre mer. Ikke bare det – det gir oss et godt utgangspunkt til å gå inn i nye virksomhetsområder og utfordre eksisterende aktører for å gi kundene våre mer for pengene.

Utfordrer mobilmarkedet

I første halvdel av 2017 gjorde vi nettopp det. Vi lanserte mobiltelefoni, og tok opp konkurransen med de etablerte aktørene. Dette gjorde vi ved å tilby ekstra billige abonnement for våre strømkunder, i tråd med vår målsetting om å tilby strømavtaler og fordeler som gir kundene våre mer for pengene.

Lanseringen var en viktig milepæl for Fjordkraft. Vi demonstrerte at vi kan bruke vår merkevare, kundeservice og distribusjonskapasitet i andre markeder for å gi kundene våre mer for pengene. Dessuten var det både lærerikt og oppdragende for oss som selskap, med nye konkurrenter og andre aktører enn den bransjen vi kommer fra opprinnelig. I markedet for mobiltelefoni er det høyt markedsføringstrykk og høy innovasjonstakt. Det er skjerpende og inspirerende. Det viste også det interne engasjementet rundt opplæringen og forberedelsene til lanseringen vi hadde i april. Lanseringen har så langt vært en suksess og disse erfaringene vil vi spille på når vi vurderer nye satsingsområder og fordeler for kundene våre i tiden fremover.

Kunden er vår arbeidsgiver

I Fjordkraft pleier vi å si at kunden er vår arbeidsgiver. Vårt kundeløfte er at vi skal gi deg mer for pengene og hjelpe deg til en enklere hverdag. Det er førende for hvordan vi jobber. I 2017 snakket kundesenteret vårt med mer enn 2 000 mennesker hver dag. Vi gjorde det også enklere for kundene å få tak i oss, både på telefon, i chat og på e-post. Det skaper gode kunderelasjoner og er en viktig kilde til å avdekke nye behov og nye muligheter for Fjordkraft.

I 2017 opplevde vi en av de største endringene i sluttbrukermarkedet på mange år. Etter en forskriftsendring kunne strømkundene få strøm og nettleie på samme faktura. Fjordkraft gjennomfakturerte nettleien på vegne av nettselskapene. For kundene var det en etterlengtet forbedring, som sparer dem for vel ti millioner regninger i året. Gjennomfakturering gir også like konkurransevilkår for strømleverandørene. Det er positivt både for bransjen og kundene våre.

Endringer i strømmarkedet

I Nasjonal transportplan, som kom sommeren 2017, var et av målene å redusere utslippene fra veitrafikk med 50 prosent innen 2030. Elektriske kjøretøy står sentralt i denne løsningen. Ved utgangen av 2017 var det nærmere 140.000 elbiler her i landet. I tillegg kommer vel 70.000 ladbare hybridbiler. Omtrent hver tiende elbil i verden er norskregistrert. Antallet bilister som har behov for å lade bilen hjemme er i sterk vekst, og er ventet å øke i fremtiden. I februar 2018 lanserte vi tilbudet om enkel og sikker hjemmelading til våre kunder.

Vi ser også en økende interesse fra husholdninger for å produsere sin egen strøm. Prosumentene, som vil produsere strøm med solceller eller annen ultralokal produksjon, utfordrer både strømnettet og strømbransjen. Å produsere mer fornybar energi gir oss fantastiske muligheter til å erstatte fossil energi, men det stiller samtidig høye krav til linjenettet. Hvordan vi skal fordele kostnadene på en rettferdig måte og samtidig ha et velutbygget og driftssikkert strømnett med høy kapasitet i fremtiden er et viktig spørsmål. I 2017 sendte NVE ut et kontroversielt forslag om effekttariffer på høring. Fjordkraft mener at prosumentene og fellesskapets løsninger må spille på lag hvis de sammen skal bidra til en bærekraftig utvikling.

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt

Som strømleverandør står vi tett på spørsmål om bærekraft og klimanøytralitet. Det står tydelig for oss at flere aktører i næringslivet må bli bevisst sine klimautslipp og hvordan de kan bli klimanøytrale.

Som distributør av ikke-fysiske produkter er vårt eget klimaavtrykk relativt lite, men vi ønsker å bidra på en bærekraftig måte. I 2017 besluttet vi at Fjordkraft skal stille krav om klimanøytralitet til alle våre avtalepartnere. Vi kaller initiativet Klimanjaro, og du kan lese mer om initiativet i denne rapporten. Hittil har leverandører med til sammen 70 ganger så stort klimaavtrykk som Fjordkrafts eget, inngått intensjonserklæringer om at de skal være klimanøytrale i 2019. Det er vi stolte av.

Løsningen vår er ikke perfekt, men hvis Norge skal overholde 2-gradersmålet fra Paris-avtalen er det viktig at næringslivet gjør sitt. Vi i Fjordkraft ønsker å skape en dominoeffekt og oppmuntrer derfor våre leverandører til å stille de samme kravene til sine leverandører.

Videre vekst

2017 har vært et godt år, men vi skal videre. For å lykkes fremover må vi balansere hensynet til kunder, eiere og de ansatte. Jeg er glad for å kunne si at de gode resultatene vi har skapt i 2017, har vi skapt sammen. Hele organisasjonen har gjort en strålende innsats.  Alt vi gjør er forankret i verdiene våre: gjør det enklere, vær vennlig og skap verdi. Derfor står vi også meget godt rustet til å møte målene og utfordringene for 2018, og fortsette reisen mot visjonen vår: 2 millioner skal ha Fjordkraft i stikkontakten, hjemme og på jobb. 

 

Rolf Barmen

Adm. Direktør