Selskapet

En solskinnshistorie

Ifølge FN er energi den største bidragsyteren til klimaendringer, gjennom utslipp av CO2 og andre klimagasser. I Fjordkraft mener vi derfor det er viktig å gi kundene mulighet til å produsere sin helt egent rene energi.

Fornybar energi er løsningen dersom vi skal klare å stoppe klimaendringene, som er et av FNs bærekraftmål.

Fjordkraft bidrar til å nå disse målene på flere måter. Blant annet har vi siden 2018 gitt kundene mulighet til å produsere sin egen rene og bærekraftige solstrøm.

—      Vi ser at interessen for solceller i markedet har vokst voldsomt de siste årene. Flere og flere kunder ønsker å produsere strøm selv. Det er viktig for Fjordkraft at vi hjelper kundene våre til å ta bærekraftige valg og bidrar til å akselerere det grønne skiftet for å nå FNs bærekraftmål, sier Christian Kalvenes, konserndirektør i Fjordkraft.

Gode forhold i Norge

Solcellestrøm har vært vanlig sørover i Europa lenge. Men også hos vår nærmeste nabo, Sverige, er solceller langt vanligere enn det til nå har vært i Norge. En utbredt misoppfatning er at norske klima- og solforhold ikke er egnet til produksjon av solstrøm.  

—      I Norge har vi gode forutsetninger for effektiv solproduksjon. Mye lys og ikke alt for høye temperaturer er ideelt for solcellene, forklarer Kalvenes.

Men det er selvsagt slik at i de mørkeste vintermånedene er produksjonen lav. Derfor har Fjordkraft funnet løsninger som gjør av kunden kan nyte godt av solcellene sine hele året.

—      Vi lanserer snart «Solkonto». Her vil kundene våre kunne bruke strøm om vinteren som de har produsert om sommeren. Med dette ønsker vi å gjøre kjøp av solceller enda mer lønnsomt og attraktivt for våre kunder, sier Kalvenes.

Solceller gir grønn og utslippsfri strøm, og miljøgevinsten er der alt etter to år.

Alle monner drar

Man har rett på inntil 28. 750 kr i støtte fra Enova for å installere solceller. Tall fra Enova sier mye om veksten de siste årene.

I 2016 var det 145 som mottok støtte til solceller, mens i 2019 vil tallet trolig komme over 1000.

I Fjordkraftkonsernet var det merkevaren TrøndelagKraft som var først ut med å tilby kunder solceller, men fra april 2019 har vi også kunnet tilby dette gjennom Fjordkraft.

De som har solceller betaler hverken strømpris eller nettleie for strømmen de produserer selv. Overskuddstrømmen fra anlegget blir automatisk sendt ut på strømtettet til andre hus som er tilkoblet samme nett.

Vi vet at hvert panel reduserer utslipp tilsvarende 2500 km bilkjøring. Når vi kjemper for å nå bærekraftmålene er det slik at alle monner drar. Jo flere kilder vi har til fornybar energi, dess færre KWh med energi fra forurensende kilder trenger vi.