Selskapet

Finansiell strategi

Fjordkrafts arbeidskapitalbehov dekkes av en kassakreditt hos DNB på 1000 mill. Kassakreditten avhenger av markedsforhold, inkludert et krav om at konsernets egenkapital skal være på minst 350 millioner kroner. I tillegg har DNB sikkerhet i handelsfordringer begrenset oppad til avtalens størrelse. Arbeidskapitalbehovet kan variere betydelig i løpet av et år og fra år til år på grunn av variasjoner i strømpris og strømforbruk.

Fjordkrafts langsiktige kapitalbehov dekkes enten av langsiktig gjeld eller egenkapital.