Selskapet

Historie

Fjordkraft ble opprettet 1. april 2001 for å bli et ledende selskap innen omsetning av strøm til sluttbrukermarkedet. Helt siden starten har selskapet tatt en rolle i å skape økt og nasjonal konkurranse i sluttbrukermarkedet og har jobbet for fremtidsrettede kundevennlige løsninger og ikke-diskriminerende markedsvilkår for alle aktører i bransjen.

Selskapet ble til som et resultat av fusjon mellom kraftomsetningsvirksomhetene fra BKK Kraftsalg AS og Skagerak Energi AS. Navnet Fjordkraft ble tatt i bruk fra 1. juni 2001.