Selskapet

Kort om Fjordkraft

NASJONAL STRØMLEVERANDØR 

  • Over hele Norge. Over 1,4 millioner har Fjordkraft i stikkontakten, fordelt på 600 000 målepunkter – enten i hjem eller på arbeidsplasser. Fjordkraft selger strøm over hele landet. Norge har mange nettselskaper som håndterer lokalt linjenett og strømmålere. Vi selger strøm til kunder som er bosatt eller har næringsvirksomhet fordelt på 114 ulike nettområder med tilhørende nettselskaper.

  • Privatmarked. 19 prosent av strømkundene i privatmarkedet oppgir å være kunde hos Fjordkraft. Det er den høyeste markedsandelen målt for en strømleverandør i Norge.  Fjordkraft er en kjent merkevare. I alt 24 prosent av befolkningen nevner Fjordkraft først når de blir bedt om å tenke på en strømleverandør. Hele 95 prosent av den voksne befolkningen har hørt om Fjordkraft. (TNS Kantar 3kv. 2017).

  • Bedriftsmarked. Fjordkraft er en ledende leverandør til bedriftsmarkedet og er valgt av mer enn 25.000 bedriftskunder. Produktene spenner fra enkle strømavtaler til avansert av porteføljeforvaltning av strøm. Kundene omfatter alt fra energiintensiv industri og selskaper med mange anlegg fordelt over hele landet – og til den lille lokale virksomheten. Digitale verktøy for energirapportering og analyser hjelper næringslivet til effektiv energibruk – i kombinasjon med energi- og miljørådgiving.

  • Kommuner som kunder. Fjordkraft har svært mange kommuner som kunder. Vi er den største leverandøren av strøm til bygninger og anlegg eid av norske kommuner (Kilde: Kommunal Rapport).

  • Strøm til trøndere. Fjordkraft eier 100 prosent av strømleverandøren TrøndelagKraft. TrøndelagKraft er lokalisert på Sluppen i Trondheim og 80 personer har sin arbeidsplass her.

32 ALLIANSEPARTNERE 

  • Alliansekonseptet er Fjordkrafts samarbeidsmodell for kraftprodusenter og strømleverandører i distriktene. Fjordkraft leverer tjenester knyttet til krafthandel, fakturering, avregning og markedsstøtte til 32 energiselskap fordelt over hele landet. Dette er strømleverandører, nettselskap og kraftprodusenter. Dette gir oss god innsikt i rammebetingelsene for ulike aktører og gjør at vi presenterer et helhetlig bilde når vi er i kontakt med bransjeorganisasjoner og myndigheter.

  • Fjordkrafts interne prosess- og faktureringssystem «Fjordkraftfabrikken» er utviklet til å selge avregnings- og faktureringstjenester til andre selskaper. De første eksterne kundene, nettselskap og strømleverandører, tok i 2017 i bruk «Kube».

MOBIL

  • Fjordkraft ønsker å tilby kundene strømavtaler og fordeler som gir mer for pengene. Den 25. april 2017 ble Fjordkraft også en leverandør av mobiltelefoni. Med en velkjent merkevare, et stort kundesenter og erfaring med innkjøp og fakturering var veien kort for selskapet til å bli en utfordrer i et mobilmarkedet som er dominert av to store aktører. Fjordkraft tilbyr kundene billig mobiltelefoni med Telenors-dekningsnett.

ORGANISASJONSKART