Selskapet

Kort om Fjordkraft

Kort om Fjordkraft

NASJONAL STRØMLEVERANDØR 

  • Over hele Norge.Over 1,4 millioner har Fjordkraft i stikkontakten – enten hjemme eller på arbeidsplassen. Fjordkraft selger strøm over hele landet. Norge har mange nettselskaper som håndterer lokalt linjenett og strømmålere. Vi selger strøm til kunder som er bosatt eller har næringsvirksomhet i 114 ulike nettområder med tilhørende nettselskaper.

  • Fjordkraft hadde 544 tusen strømleveranser i privatmarkedet ved utgangen av 2019. 20 prosent av strømkundene i privatmarkedet oppgir å være kunde hos Fjordkraft. Det er den høyeste markedsandelen målt for en strømleverandør i Norge. Fjordkraft er en kjent merkevare. Hele 94 prosent av den voksne befolkningen har hørt om Fjordkraft.

  • Fjordkraft er en ledende leverandør til bedriftsmarkedet og er valgt av mer enn 32.000 bedriftskunder. Produktene spenner fra enkle strømavtaler til avansert av porteføljeforvaltning av strøm. Kundene omfatter alt fra energiintensiv industri og selskaper med mange anlegg fordelt over hele landet – til den lille, lokale virksomheten. Digitale verktøy for energirapportering og analyser hjelper næringslivet til effektiv energibruk. Vi tilbyr også energi- og miljørådgiving.

  • Strøm til trøndere. Fjordkraft eier 100 prosent av strømleverandøren TrøndelagKraft, lokalisert i Trondheim.

30 ALLIANSEPARTNERE 

  • Alliansekonseptet er Fjordkrafts samarbeidsmodell for kraftprodusenter og strømleverandører i distriktene. Fjordkraft leverer tjenester knyttet til krafthandel, fakturering, avregning og markedsstøtte til 30 energiselskap fordelt over hele landet. Dette er strømleverandører, nettselskap og kraftprodusenter. Dette gir oss god innsikt i rammebetingelsene for ulike aktører og gjør at vi presenterer et helhetlig bilde når vi er i kontakt med bransjeorganisasjoner og myndigheter.

MOBIL

  • Fjordkraft ønsker å tilby kundene strømavtaler og fordeler som gir mer for pengene. I april 2017 ble Fjordkraft også en leverandør av mobiltelefoni. Fjordkraft tilbyr kundene billig mobiltelefoni med Telenors dekningsnett. Ved utgangen av 2019 var antall abonnenter 100.027, en økning på 52 prosent fra året før. Fjordkraft er med det den største mobilleverandøren uten eget telenett. Norges største kundeserviceundersøkelse kårer hvert år selskapet med best kundeservice i sin klasse. I januar 2020 ble Fjordkraft kåret til å ha landets beste kundeservice innen telekom, og ble i tillegg kåret til å ha landets beste kundeservice på tvers av alle bransjer (bank, finans, telekom, reise, bredbånd osv.)

HISTORIE

Fjordkraft ble grunnlagt 1. april 2001 med en ambisjon om å bli en ledende aktør innen salg av strøm til sluttbrukermarkedet. Siden oppstarten har selskapet jobbet hardt for å øke den nasjonale konkurransen i sluttbrukermarkedet, lansere fremtidsrettede, kundevennlige løsninger og sikre like markedsbetingelser for alle aktørene i bransjen. Selskapet ble grunnlagt som følge av en sammenslåing av krafthandelsdivisjonen i BKK Kraftsalg AS og Skagerak Energi AS. Navnet Fjordkraft ble tatt i bruk fra 1. juni 2001.

AKSJONÆRER

Fjordkraft ASA ble notert på Oslo Børs’ hovedliste 21. mars 2018. Aksjelikviditeten økte gjennom hele 2019 og andelen «fri flyt» steg fra 40 prosent til 70 prosent etter som Skagerak Energi AS og BKK AS reduserte sine beholdninger. Ved slutten av året hadde selskapet rundt 4600 aksjonærer.

OPPKJØP 2018-2019

  1. juli 2019 kjøpte Fjordkraft 100 prosent av aksjene i strømselskapet Vesterålskraft Strøm AS. Oppkjøpet inkluderte 8600 kunder. I 2018 ble en avtale signert om å kjøpe aksjene i TrønderEnergi Marked AS, et strømselskap i Trøndelag med 62.000 strømleveranser. Enda en transaksjon ble gjennomført med TrønderEnergi i august 2018, som innbefattet alle aksjene i Oppdal Everk Kraftomsetning AS. Transaksjonen inkluderte rundt 5200 strømleveranser. I oktober 2018 sluttførte Fjordkraft en transaksjon med BKK AS om overtakelse av kundeporteføljen til Etne Elektrisitetslag, med om lag 1600 strømleveranser.

FELLESSATSINGER

Fjordkrafts interne styrings- og faktureringssystem, «Fjordkraftfabrikken» er utviklet for å selge avregnings- og faktureringstjenester til andre alliansepartnere. I november 2019 besluttet Fjordkraft å investere i programvareselskapet Metzum AS gjennom et samarbeid med Rieber & Søn AS. Transaksjonen ble sluttført i 2020. Fjordkraft har investert i og bygget programvareplattformen «Fjordkraftfabrikken» siden 2012. Fra 2020 er målet å skape et selskap som eier, leverer og utvikler fremtidsrettet programvare til krafthandels- og nettselskaper i Norge og Nord-Europa. I tillegg til dette selskapet, etableres firmaet Allrate AS i 2020, som skal levere avregnings- og faktureringstjenester gjennom hele verdikjeden.

KLIMANJARO OG KLIMAHUB

På FNs klimakonferanse i Katowice i 2018, ble Fjordkrafts klimainitiativ «Klimanjaro» utpekt som en av vinnerne av FNs klimapris «Momentum for Change». Fjordkraft er det første norske selskapet som mottar denne prisen. «Klimanjaro» vant prisen i kategorien «Climate Neutral Now». Med «Klimanjaro» bruker selskapet sin innkjøpsmakt og krever at alle leverandører som ønsker å levere varer og tjenester til Fjordkraft, må bli klimanøytrale. Utslippsreduksjonen Fjordkraft oppnår gjennom alle leverandørene sine er 100 ganger større enn selskapets egne utslipp. Leverandører forplikter seg til å føre klimaregnskap, redusere egne utslipp og kompensere for sine restutslipp. I 2019 utviklet Fjordkraft «Klimahub», en nettportal lansert i januar 2020. «Klimahub» skal være en portal hvor brukere kan sjekke norske selskapers klimaavtrykk, lage egen bedrifts klimaregnskap og invitere sine partnere med for å bidra til en klimanøytral verdikjede. Hovedmålet er å utvikle dette til en portal med bred rekkevidde blant norske selskaper. Dette er en del av Fjordkrafts bærekraftsarbeid.

ORGANISASJONSKART