Selskapet

Nøkkeltall

HOVEDTALL FJORDKRAFT HOLDING ASA IFRS

Tall i mill. kr20172016
Sum driftsinntekter 4.453 3.925
EBIT, driftsresultat (justert) 354 325
Resultat før skatt 331 343
Årets resultat etter skatt 252 257
Egenkapital 31.12 716 605
Egenkapital prosent (soliditet) 34% 35%