Samfunnsansvar

Klimanjaro

Fjordkraft mener at bedrifter har et ansvar utover å maksimere profitt. Det ansvaret tar Fjordkraft i klimainitiativet «Klimanjaro», der vi krever at våre leverandører skal bli klimanøytrale innen 2019.

Det er bred enighet om at klimaendringene akselererer, og Paris-avtalen slår fast at vi må redusere den globale temperaturstigningen til maksimalt to grader. Hvis vi ikke lykkes, vil klimaendringene bli umulige å kontrollere.
I Norge har arbeidslivets hovedparter, NHO og LO, aktivt oppfordret næringslivet til å gå foran og ta klimaansvar.
Tiltakene bedrifter og politikere er villige til å gjennomføre samsvarer imidlertid ikke med det uttalte krisenivået.

Resultater først

Fjordkraft har vært klimanøytrale siden 2007. Når vi nå stiller vi krav om klimanøytralitet til våre leverandører, kan vi gange den effekten med 100.
Med andre ord: Interne tiltak er bra, men hvis man er opptatt av resultater er det en grønn verdikjede som virkelig kan gjøre en forskjell.
Fjordkraft utfordrer både offentlige og private virksomheter til å stille det samme kravet til deres leverandører. Det gjør vi gjennom media, på konferanser og ved å gjøre «oppskriften» tilgjengelig på våre nettsider. Målet er en dominoeffekt som har en reell påvirkning på klimaet.
For å unngå at «Klimanjaro» stopper opp grunnet uenighet om metode eller fremgangsmåte, bruker vi FNs anerkjente standarder for klimanøytralitet. Initiativet har allerede høstet anerkjennelse fra UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change).

Grønt skifte med grønn bunnlinje

I følge NHO og LO har handlingene til små og mellomstore virksomheter en enorm påvirkning på Norges klimagassutslipp. Likevel er det bare en av ti små og mellomstore virksomheter som fører klimaregnskap i dag. Det fremgår i en undersøkelse gjort for NHO og LO i forbindelse med kampanjen «Arbeidslivets klimauke».
I den samme undersøkelsen oppgir åtte av ti små og mellomstore virksomheter at de er opptatt av miljø i stor eller veldig stor grad, men bare fire av ti tror miljøtiltak vil lønne seg.
I Fjordkraft mener vi at klimanøytralitet vil være et konkurransefortrinn.
Det å være klimanøytral handler ikke om nullutslipp, men om å redusere eget klimaavtrykk, kombinert med kjøp av godkjente klimakvoter. Fjordkraft jobber for å skape et marked der klimanøytralitet ikke bare er idealet, men den nye standarden, og mener det grønne skiftet også vil gi en grønn bunnlinje.

Lokale tiltak

Fjordkraft har begynt i den enden som gir størst effekt, men leverandørkravene i «Klimanjaro» følges også opp av lokale miljøtiltak på våre ulike lokasjoner.
I 2017 har vi sertifisert våre tre største kontorer som Miljøfyrtårn, og vi jobber kontinuerlig med nye, miljøvennlige løsninger.
Samtidig utreder vi andre måter vi kan ta samfunnsansvar på, parallelt med «Klimanjaro».

Hvorfor Klimanjaro?

«Klimanjaro» er et ordspill på Afrikas høyeste fjell, Kilimanjaro. Fjellet er krevende å bestige, men det store flertallet klarer det med riktige forberedelser. På samme måte er «Klimanjaro» ambisiøst, men fullt gjennomførbart. Smeltingen av Kilimanjaros isbreer akselererer dessuten som følge av menneskeskapte klimaendringer, og er et godt bilde på utfordringene verden står overfor.