Samfunnsansvar

Klimanjaro-video

Fjordkraft har valgt å spisse samfunnsansvaret mot vår tids største utfordring – menneskeskapte klimaendringer.

Se video av "Klimanjaro"-initiativet her.